Rosalie Verté // Lichaams- en bewegingscoach

Bedrijven

Wat kan dans en beweging betekenen voor uw bedrijf en haar werknemers?


Unieke teambuilding en ontwikkeling.

Mag het eens iets anders zijn? 


Om als team productief te zijn heb je een sterke ploeg nodig. Als dans- en bewegingstherapeut/ coach bied ik workshops aan waarbij aspecten aan bod komen die het team kunnen versterken, ondersteunen en/of uitdagen. 

Volgende thema's kunnen belicht worden:

        - groepsdynamiek (en de eventuele aanwezige spanning of problemen)

        - communicatie

        - samenwerking

        - plezier en genieten

        - grenzen voelen en aangeven

        en dit via spel, expressie, dans en ontspanning!


We kunnen namelijk leren van elkaar en een bewegend lichaam!


Resultaat:

        - meer plezier in je werk en binnen je team

        - ontdekken van eigen sterktes en dat van collega's

        - helder beeld op eigen grenzen

        - dagje ontspanning


Er kan gekozen worden voor een teambuilding op maat. Het is een uitgelezen kans om je teamleden en collega's eens van een totaal andere kant te leren kennen! In teambuilding ligt de nadruk op het loskomen uit de gekende werkpositie en meer ruimte maken voor de mens achter de functie. Nieuwsgierigheid is de sleutel.

Indien er hier problemen of thema's uit voortvloeien kan er altijd verder gezocht worden binnen een workshoppen traject of persoonlijke begeleiding.  

In een workshoppen traject wordt er eerst in overleg de mogelijke thema's, verwachtingen en moeilijkheden besproken die verdieping nodig hebben. Mijn visie bestaat erin om te ontdekken welke krachten er leven bij elk teamlid. Het belang is hierbij om met die krachten te luisteren naar onszelf en de ander. Er wordt binnen dit traject vooral gewerkt aan de basis van een team (veilige sfeer, veerkracht en open communicatie). Naast het samen in gesprek gaan, gaan we vooral praktisch en ervaringsgericht aan de slag. 

 


Burn-out preventie en/of behandeling


In België moet vanaf 1 september 2014 wettelijk aan burn-out preventie worden gedaan. De laatste twee jaar groeit het aandeel langdurig zieken bij de werknemers in België sneller dan ooit tevoren. Tussen halfweg 2013 en 2015 zien we een stijging met ongeveer 7 procent per jaar.


Hoe komt dit nu?


Er heerst een hoge werkdruk en in combinatie met een druk gezinsleven kan dit stress opleveren. Door een langdurige overdosis stress kan men overspannen geraken. Je geraakt hoe langer hoe meer fysiek uitgeput, wordt vaak erg emotioneel en zelfs de gewone dagelijkse dingen worden steeds moeilijker.


Je ondervindt een daling in energie, motivatie, competentie, idealisme, concentratie, … Maar ook voelen we ons soms angstig, prikkelbaar, depressief of onverschillig. Wanneer het lichaam niet meer functioneert bemerken we frequente afwezigheid van korte of van lange duur.


Heel vaak negeren mensen deze verschijnselen of ze denken dat ze wel vanzelf over zullen gaan. Soms is de overbelasting zo groot dat ontspanning of enkele dagen rust als behandeling niet voldoende is. Dit heeft ook te maken met het moeilijk kunnen voelen en aangeven van grenzen, deze bijgevolg te durven communiceren, moeite met het verdelen van energie, moeite om je te laten horen en ruimte in te nemen.


Dit zijn thema’s die binnen dans- en bewegingstherapie aan bod  kunnen komen. Omdat een burn-out naast psychische- en gedragssymptomen ook duidelijke lichamelijke symptomen kent, is het een logische stap om het lichaam ook actief in de coaching te betrekken.

Het resultaat is:

- Je leert jezelf beter kennen en geleidelijk aan onderscheid je wat jou helpt en wat jou tegenhoudt.

- Je krijgt meer zelfvertrouwen waardoor je zelf oplossingen gaat zoeken en vinden. 

- Je leert grenzen te voelen en aan te geven zodat je opnieuw kan ondernemen zonder je uitgeput te voelen.

- Je ontdekt welke capaciteiten je reeds bezit, maar die je misschien uit het oog bent verloren, om zo actief aan stressreductie te doen.
                                              

                                                                          


Kennismaken met dans- en bewegingstherapie/ coaching.


Dans – bewegingstherapie is een ervaring- en lichaamsgerichte vorm van coaching. 

Ons lichaam is een referentiekader dat we te weinig hanteren om ons te helpen patronen te doorbreken, klachten en spanningen te verminderen, keuzes te maken, rust te vinden, weerstand en weerbaarheid te voelen, grenzen te trekken, ons bewust te worden van onze onzekerheden, maar ook om onze kracht te ervaren, te genieten en  ontspannen, succes, blijheid en liefde te voelen, ,…

In 1 uur maak je kennis met deze vorm van therapie en coaching,  zowel door middel van wat uitleg als door te proeven in het doen. In deze kennismaking laat ik je zien, horen en ervaren waarom dans- en bewegingstherapie/coaching als behandelwijze kan werken voor jou, of voor jouw team.


Als master dans-bewegingstherapeut deed ik afgelopen 10 jaar ervaring op:

        - als therapeut in verschillende zorgcentra

        - in het geven van vormingen

        - in het werken met groepen binnen het kader van workshops en yoga.

Met mijn opgedane ervaring ontwikkelde ik een persoonlijk visie en een ‘down to earth’ methodiek met als vertrekpunt een liefdevolle, accepterende en observerende aanpak.
Ik ben ervan overtuigd dat dit, naast de kennis van het lichaam met zijn expressieve mogelijkheden, belangrijke elementen zijn om tot verandering en groei te komen.


Tarieven en afspraken

Teambuilding

Aantal deelnemers:     max. 16

Kostprijs:                       halve dag: 280 € (3 uur)

                                         hele dag: 500 € (6 uur) 

                                         vervoerskosten @ 0.35 euro/km Brugge - locatie teambuilding

Benodigdheden:            Een ruimte van ongeveer 15m2 (afhankelijk van aantal deelnemers). Aanwezigheid van een muziekinstallatie is mooi meegenomen maar geen must.

Heeft u vragen of wil u een teambuilding op maat reserveren, maak gebruik van het contactformulier of bel Rosalie Verté: 0495/67 33 84


Workshoppen traject

Aantal deelnemers:        max. 12

Kostprijs:                          frequentie van de workshops en prijs gebeuren in onderling overleg.


Individuele burn-out preventie

Kostprijs:                 kennismakingsgesprek: 1 u     45 €

                                  sessies:                             1 u     45€   

Locatie:                   Akkerstraat 17, 8310 Sint-Kruis Brugge


Kennismaking

Aantal deelnemers:     max. 20

Kostprijs:                        100 €

                                         vervoerskosten @0,35 euro/km Brugge - Locatie kennismaking